Bewerkersovereenkomst

Nieuwsbericht

Bewerkersovereenkomst

6 februari 2018

In de nieuwsbrief van november hebben we jullie bericht over de nieuwe AVG wet die op 25 mei intreedt. Vanuit de genoemde AVG is het verplicht om een bewerkersovereenkomst op te stellen tussen een Verwerkingsverantwoordelijke en een Verwerker waar het gaat om verwerking van persoonsgegevens. In de context van de stichtingen en de aangesloten scholen zijn de scholen in deze de ‘Verantwoordelijken’ en de stichtingen (Entree) de ‘Verwerkers’ van de persoonsgegevens.

In november berichten wij dat binnen de vereniging ExSamen, waarin de meerderheid van de examenstichtingen is verenigd, werd bekeken of het voorbeeld van de MBO-Raad kan worden gebruikt. Zodat alle scholen met alle examenleveranciers dezelfde bewerkersovereenkomst sluiten. Dit om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat in allerlei vormen van bewerkersovereenkomsten. Inmiddels heeft de vereniging Exsamen met de MBO-Raad afgesproken dat we gaan werken met een standaard format van de bewerkersovereenkomst. Deze bewerkersovereenkomst (versie 2.0) zal dus vanuit de stichtingen worden aangeboden aan de scholen, waarna ondertekening tussen de partijen kan plaatsvinden. Het is de verwachting dat medio februari 2018 de eerste bewerkersovereenkomsten verstuurd gaan worden naar de scholen.

Aan deze Bewerkersovereenkomst is een tweetal bijlagen toegevoegd. In bijlage 1 moeten de betreffende persoonsgegevens met bijbehorende verwerking worden ingevuld en in bijlage 2 moet de Verwerker aangeven welke maatregelen zij hebben genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens. Beide bijlagen zullen ingevuld aangeboden worden, je hoeft deze slechts nog te ondertekenen.