Vaststellingscommissie

De vaststellingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van scholen. De vaststellingscommissie stelt onder onderwijskundige begeleiding van de uitvoeringsorganisatie de beoordelings- en examen-instrumenten vast voor opname in de examenbank. In principe kan iedereen zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de leden van de vaststellingscommissie.

Op dit moment bestaat de vaststellingscommissie uit de volgende personen:

Peter Baris Albeda College Docent / Examencommissie / Examenleider
Ingrid Koopmans ROC Friese Poort Docent / Examencoördinator / Examencommissie
Anne-Marije van Lier Da Vinci College Docent / Curriculum expert
Marion Rijs Gilde Opleidingen Docent / Examencommissie
Irma Seppenwoolde ROC van Twente Vaststeller / Examencommissie
Christel van Wetten ROC van Amsterdam Docent / Examenvaststeller / Constructeur