Vaststellingscommissie

De vaststellingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van scholen. De vaststellingscommissie stelt onder onderwijskundige begeleiding van de uitvoeringsorganisatie de beoordelings- en examen-instrumenten vast voor opname in de examenbank. In principe kan iedereen zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de leden van de vaststellingscommissie.

Op dit moment bestaat de vaststellingscommissie uit de volgende personen:

Kennisgebieden
Naam Organisatie Functie
P1 LO
P2 DV
P3 PT
P4 BWO
P5 VR
P6 MB
P7 HVV
P8 PDG
P9 MEI
Keuzedeel
Marion Rijs Gilde Opleidingen Docent / Examencommissie
Peter Baris Albeda College Docent / Examencommissie / Examenleider
Christel van Wetten ROC van Amsterdam Docent / Lid Examenwerkgroep / Examenvaststeller / Constructeur
Anne-Marije van Lier Da Vinci College Docent / Examencommissie / Curriculum expert
Ingrid Koopmans ROC Friese Poort Docent / Examencoördinator / Examencommissie
Irma Seppenwoolde ROC van Twente Vaststeller / Examencommissie