Vaststellingscommissie

De vaststellingscommissie bestaan voor de helft uit mensen van het onderwijs en voor de helft uit mensen uit het bedrijfsleven. De vaststellingscommissie stelt de beoordelings- en exameninstrumenten vast voor opname in de examenbank en adviseert het bestuur over de gekozen beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten. In principe kan iedereen zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een kort sollicitatiegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming.

Op dit moment bestaat de vaststellingscommissie uit de volgende personen:

Désirée Rooth ROC Friese Poort Onderwijskundige
Josephine van den Berg ROC Mondriaan Docent / Onderwijskundige
Peter Baris Albeda College Docent / Examencommissie / Examenleider
Marion Rijs Gilde Opleidingen Docent / Examencommissie