Vaststellingscommissie

De vaststellingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van scholen. De vaststellingscommissie stelt onder onderwijskundige begeleiding van de uitvoeringsorganisatie de beoordelings- en examen-instrumenten vast voor opname in de examenbank. In principe kan iedereen zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de leden van de vaststellingscommissie.

Op dit moment bestaat de vaststellingscommissie uit de volgende personen:

Elise Dekker-van As ROC Nijmegen Docent/ Examencoördinator
Peter Baris Albeda College Docent / Examencommissie / Examenleider
Marion Rijs Gilde Opleidingen Docent / Examencommissie