Nieuws

Fijne vakantie!

12 juli 2021

Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Tijdens de zomervakantie...

Ontwikkelleden gezocht!

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree is doorgaans op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Vacature vaststellingscommissielid

12 juli 2021

Heb jij interesse om mee te werken aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs? Dan zijn wij op...

Vacature bestuurslid

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 november 2021 een nieuw bestuurslid! Het bestuur van Examenplatform Entree bestaat uit vijf...

Nieuwe oefenopdrachten beschikbaar!

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree heeft op de examenbank nieuwe en herziene oefenopdrachten beschikbaar gesteld. Deze opdrachten kunnen in het...

Bijeenkomst vaststellingscommissie 7 juli

12 juli 2021

De vaststellingscommissie is op 7 juli voor de tweede keer dit jaar online bij elkaar gekomen. De volgende...

Oproep Vergadering van Aangeslotenen 17 september 2021

12 juli 2021

Op 17 september vindt de derde vergadering van aangeslotenen plaats. Het wordt een fysieke bijeenkomst, die zoals gewoonlijk...

Bijeenkomst Examenadviescommissie 11 juni 2021

12 juli 2021

De Examencommissie (EAC) heeft op op 11 juni een aantal belangrijke besluiten genomen. Het volgende is aan bod...

Bestuursvergadering 2 juli 2021

12 juli 2021

Op 2 juli is het voltallige bestuur samengekomen om het beleidsplan van Examenplatform Entree te optimaliseren en actualiseren...

Nieuwe ontwikkelaar: Esther van Sprang

29 april 2021

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Esther van Sprang en sinds april ben ik...

Ontwikkelleden gezocht!

29 april 2021

Het Examenplatform Entree is doorgaans op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Vacature vaststellingscommissielid

29 april 2021

Heb jij interesse om mee te werken aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs? Dan zijn wij op...

Vergadering van Aangeslotenen 28 mei 2021

29 april 2021

Op 28 mei staat de 2e vergadering van aangeslotenen op de agenda. Wij nodigen alle aangesloten scholen van...

Tevredenheidsonderzoek

29 april 2021

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Bijeenkomst vaststellingscommissie 24 maart

29 april 2021

De vaststellingscommissie is in haar nieuwe samenstelling op 24 maart voor het eerst bij elkaar gekomen. De volgende...

Bijeenkomst Examenadviescommissie 26 maart

29 april 2021

Op 26 maart heeft de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2021 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de...

Bestuursvergadering 9 april 2021

29 april 2021

Op 9 april heeft voor de 2e keer dit kalenderjaar een bestuursvergadering van het Examenplatform Entree plaatsgevonden. Het...

Oproep professionele ontwikkelaars

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree is op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling...

Nieuwe leden Vaststellingscommissie

25 februari 2021

Het Examenplatform Entree heet Jolle de Vries en Debby van de Aker hartelijk welkom als nieuw lid van...

Welkom Martijn Kool

25 februari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 heeft het Examenplatform Entree een nieuwe voorzitter; Martijn Kool, Directeur School voor...

Vergadering van Aangeslotenen 29 januari 2021

25 februari 2021

Tijdens deze eerste bijeenkomst met de leden heeft het bestuur de begroting voor 2021 toegelicht en aangegeven op...

Bestuursvergadering 8 januari 2021

25 februari 2021

Op 8 januari is het bestuur voor de eerste keer dit kalenderjaar bij elkaar gekomen. De begroting voor...

Fijne feestdagen en een gezond 2021

17 december 2020

Namens het bestuur van Examenplatform Entree wensen we alle aangeslotenen en betrokkenen hele fijne feestdagen toe en vooral...

Lid vaststellingscommissie gezocht!

17 december 2020

Heb jij interesse om mee te werken aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs? Dan zijn wij op...

Ontwikkelaars gezocht voor keuzedeelexamens en proeves

17 december 2020

Het Examenplatform Entree is dringend op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de...

Nieuwe examenproducten

17 december 2020

Voor Profiel 8 Assistent Plant, dier of (groene) leefomgeving en voor Profiel 4 Bouwen, wonen en onderhoud, staan...

Examenadviescommissie 27 november

17 december 2020

Op 27 november heeft de laatste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de...

Vergadering van aangeslotenen 20 november

17 december 2020

Op 20 november vond de 2e vergadering van aangeslotenen plaats. Tijdens deze online bijeenkomst hebben de aangeslotenen zich...

Bestuursvergadering 6 november

17 december 2020

Op 6 november is het bestuur van Entree bij elkaar gekomen voor de laatste bestuursvergadering van dit jaar....

UPDATE Beoordelingsformulieren

17 december 2020

Op maandag 7 december ontvingen wij van één van de aangeslotenen het bericht dat er een fout zat...

Afscheid bestuursleden

1 oktober 2020

Tijdens de bestuursbijeenkomst op 4 september jl. heeft het Examenplatform afscheid genomen van 2 bestuurders; Govert van Bezooijen...

Tevredenheidsenquête

1 oktober 2020

Ook dit jaar hebben alle scholen weer de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête. Vlak...

Lid vaststellingscommissie gezocht 

1 oktober 2020

Het Examenplatform is op zoek naar nieuwe vaststellingscommissieleden. Als commissielid houd je je bezig met het beoordelen en vaststellen...

Aanpassing examenbank

1 oktober 2020

Al geruime tijd leeft er de wens onder een groot gedeelte van de aangesloten om een aanpassing te...

Zomeronderhoud

1 oktober 2020

In de zomervakantie is het onderhoudsplan uitgevoerd. Alle wijzigingen die vorig schooljaar door de vaststellingscommissie zijn vastgesteld zijn...

Bestuursvergadering 25 september

1 oktober 2020

Tijdens deze bestuursvergadering stonden 2 punten op de agenda: het uitwerken van de uitkomsten van de beleidsdag en...

Beleidsdag 4 september 2020

1 oktober 2020

Op 4 september jl. heeft het bestuur van het Examenplatform samen met de examenadviescommissie uitgebreid nagedacht over de...

Fijne vakantie! 

30 juni 2020

Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerstvolgende nieuwsbrief...

Ontwikkeling keuzedeelexamens 

30 juni 2020

Zoals hierboven is aangegeven, zal het Examenplatform Entree examens ontwikkelen voor drie keuzedelen. De ontwikkeling van de keuzedeelexamens ondernemend gedrag en solliciteren willen we in oktober...

Ontwikkelwensen  

30 juni 2020

Het bestuur van het Examenplatform Entree heeft de volgende ontwikkelwensen geaccordeerd: Keuzedeelexamen ondernemend gedrag Keuzedeelexamen solliciteren Keuzedeelexamen toewerken naar Nederlands 2F ...

Onderzoek examenresultaten

30 juni 2020

 In de nieuwsbrief van februari gaven wij een update over het onderzoek naar de examenresultaten. In dit onderzoek wordt gezocht naar...

Vergadering van aangeslotenen 25 september 2020 

30 juni 2020

Op 25 september 2020 staat de tweede vergadering van aangeslotenen gepland. Het bestuur heeft besloten om deze vergadering online via Microsoft Teams doorgang...

Terugkoppeling vaststellingsbijeenkomst 

30 juni 2020

Op 15 mei zou de laatste vaststellingsbijeenkomst van het jaar plaatsvinden. Vanwege de lange agenda heeft de commissie...

Examenadviescommissie 

30 juni 2020

Op 12 juni was er een digitale bijeenkomst van de examenadviescommissie. Het grootste agendapunt was het onderhoudsplan voor de zomer....

Bestuursvergadering Examenplatform Entree 

30 juni 2020

Op vrijdag 19 juni j.l. is het bestuur van het Examenplatform samengekomen voor een online vergadering. Het bestuur heeft vastgesteld dat de financiële...

Tevredenheidsenquête

25 mei 2020

Zoals eerder via de nieuwsbrief is gecommuniceerd voert het Examenplatform Entree elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek...

Nieuwsberichten op website

23 april 2020

Het Examenplatform Entree verstuurt 6 keer per jaar een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over onder andere bestuurszaken,...

Feedback indienen

23 april 2020

Het Examenplatform Entree ontvangt graag feedback van gebruikers. Dit kan feedback op examenproducten zijn, maar ook op bijvoorbeeld...

Servicedocument examinering

23 april 2020

Door de corona-maatregelen hebben we te maken met de situatie dat niet alle examens uitvoerbaar zijn. Zowel Examenservices...

Annulering bestuursvergadering en beleidsdag

23 april 2020

Zoals u op de website heeft kunnen lezen maakt het examenplatform voor iedere geplande bijeenkomst een eigen afweging....

Evaluatiebijeenkomst 9 maart

23 april 2020

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Vaststellingsbijeenkomst 26 maart

23 april 2020

Op 26 maart heeft er een vaststellingsbijeenkomst plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen met betrekking tot het nieuwe coronavirus is...

Examenadviescommissie 13 maart

23 april 2020

Op 13 maart is de examenadviescommissie samengekomen. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven over...

Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

9 april 2020

In dit document Examinering en corona vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan te...

Beleid met betrekking tot het nieuwe coronavirus

18 maart 2020

Gezien de recente maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus, delen wij graag het beleid dat het Examenplatform Entree hanteert. Als...

Update onderzoek examenresultaten

24 februari 2020

Graag geven we u een update over het onderzoek naar verschillen in examenresultaten. Middels het onderzoek willen we achterhalen...

Oproep wensen met betrekking tot ontwikkeling en dienstverlening

24 februari 2020

Het bestuur heeft in haar begroting een ruim bedrag opgenomen waarmee nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast kan...

Schrijf je in: Evaluatiebijeenkomst 9 maart

24 februari 2020

Op maandag 9 maart organiseert het Examenplatform Entree een evaluatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we op basis van...

Vacatures vaststellingscommissie

24 februari 2020

Het Examenplatform Entree is dringend op zoek naar leden voor de vaststellingscommissie. Heb jij ervaring en kennis van de...

Vergadering van aangeslotenen 7 februari 2020

24 februari 2020

Op 7 februari heeft de eerste vergadering van aangeslotenen in 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is uitgebreid gesproken...

Bestuursvergadering 10 januari 2020

24 februari 2020

Op 10 januari heeft de eerste bestuursvergadering van 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn er twee nieuwe bestuursleden...

Wijziging KD Entree: P8 Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

24 februari 2020

Momenteel ontvangt het Examenplatform veel vragen over de wijziging van het kwalificatiedossier (KD) van Entree. Wanneer je op...

Nieuwe ontwikkelaar: Anne-Karin Lok

5 december 2019

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Anne-Karin Lok en sinds oktober ben ik werkzaam...

Werkwijze Examenplatform Entree

5 december 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 informeren wij u graag over de routes en werkwijze van het Examenplatform...

Tevredenheidsenquête en evaluatiebijeenkomst

5 december 2019

In overleg met de examenadviescommissie en het bestuur is een nieuwe tevredenheidsenquête opgesteld. De vragenlijst gaat niet over...

Examenadviescommissie 4 oktober

5 december 2019

Op 4 oktober heeft de examenadviescommissie weer vergaderd. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven...

Bestuursvergadering 22 november

5 december 2019

Op 22 november is het bestuur bijeengekomen voor een extra vergadering. Daarin zijn officieel twee nieuwe leden van...

Proces van vaststellen

9 oktober 2019

Uit contact met docenten blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe het proces van vaststellen werkt....

Onderzoek examenresultaten

9 oktober 2019

Er bestaan tussen de aangesloten scholen grote verschillen in de door studenten behaalde examenresultaten. Een aantal scholen heeft...

Oproep ontwikkelwensen 2020

9 oktober 2019

Het bestuur wil graag een gedragen begroting voor 2020 opstellen. Om daartoe te komen wil ze graag van...

Oproep contactpersonen netwerkgroep ontwikkeling en vaststelling

9 oktober 2019

Zowel in de bestuursvergadering als in de vergadering van aangeslotenen is het besluit genomen om een netwerkgroep op...

Nieuw cohortgebruik

9 oktober 2019

In het verleden werkte het Examenplatform Entree met cohorten voor elk schooljaar. Aangezien Entree-opleidingen éénjarige opleidingen zijn en...

Vaststellingsbijeenkomst 20 september 2019

9 oktober 2019

Op 20 september heeft de vaststellingscommissie weer vergaderd. Op de agenda stonden acht voorstellen voor wijzigingen in bestaande...

Vergadering van aangeslotenen 20 september 2019

9 oktober 2019

Op 20 september vond de tweede vergadering van aangeslotenen in 2019 plaats. Deze vergadering werd geopend met een...

Bestuursvergadering 30 augustus 2019

9 oktober 2019

Direct na het zomerreces is het bestuur van het Examenplatform Entree weer samengekomen. Het bestuur heeft zich gefocust...

Vacatures Vaststellingscommissie

1 mei 2019

Heb jij ervaring en kennis van de opleidingen en het werkveld binnen Entree en wil jij een bijdrage...

Vacature Examenadviescommissie

1 mei 2019

Wegens het wegvallen van een van haar leden heeft de examenadviescommissie van het Examenplatform Entree per direct een...

Deskundigheidsbevordering Examenadviescommissie

1 mei 2019

In het kader van de deskundigheidsbevordering hebben de leden van de Examenadviescommissie op vrijdag 5 april een training...

Verlenging Bestuurslidmaatschap Examenplatform Entree

1 mei 2019

In het afgelopen jaar zijn er meerdere keren oproepen geplaatst in deze nieuwsbrief in de zoektocht naar nieuwe...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

1 mei 2019

Op 11 april jongstleden is het Bestuur samen gekomen voor een bestuursvergadering. Op de agenda stonden diverse punten...

Vergadering van Aangeslotenen 10 mei 2019

1 mei 2019

Het Bestuur van het Examenplatform Entree nodigt alle aangesloten scholen van harte uit voor de Vergadering van Aangeslotenen....

Nieuwe bestuursleden gezocht

12 februari 2019

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 twee nieuwe bestuursleden voor de rol van: Secretaris Penningmeester Huidig bestuur en werkzaamheden Het...

Klankbordgroep Examenplatform Entree 12 januari 2019

12 februari 2019

Op 12 januari jl. zijn vertegenwoordigers van 11, bij Examenplatform Entree, aangesloten scholen samengekomen. Het doel van deze...

Bestuursvergadering 18 januari 2019

12 februari 2019

Op 18 januari j.l is het Bestuur van het Examenplatform Entree voor het eerst in 2019 samengekomen. Op...

Vergadering van Aangeslotenen 15 februari 2019

12 februari 2019

Op 15 februari 2019 houdt het Examenplatform Entree haar eerste Vergadering van Aangeslotenen van 2019. Het Bestuur roept...

Gesloten op 11 februari 2019

4 februari 2019

Op maandag 11 februari is Examenplatform Entree niet bereikbaar. Uw mail via info@examenplatformentree.nl beantwoorden wij graag weer vanaf...

Examenplatform Entree gaat internationaal

20 december 2018

Aan het einde van het jaar nog een leuk nieuwtje: Naast een aantal extra ROC’s, die zich dit jaar...

Klankbord bijeenkomst Examenplatform Entree 10 januari 2019

20 december 2018

Tijdens het bestuursoverleg op 22 november j.l. heeft het bestuur de eerste uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek besproken. Het...

Examenplatform Entree zoekt nieuwe bestuursleden

20 december 2018

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 een 2-tal nieuwe bestuursleden voor de rol van: Secretaris Penningmeester Het Examenplatform...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

20 december 2018

Op 22 november 2018 is het Bestuur van Entree voor de laatste keer in 2018 bij elkaar gekomen....

Vacature Secretaris en penningmeester

18 december 2018

Het Examenplatform Entree zoekt met ingang van 1 augustus 2019 een secretaris en een penningmeester: Het bestuur bestaat uit...

Certificering Examenplatform Entree

11 oktober 2018

Examenplatform Entree heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van Kiwa, de...

Kwaliteitshandboek

11 oktober 2018

De Vergadering van Aangeslotenen heeft het kwaliteitshandboek definitief goedgekeurd inclusief het aangepaste organisatiereglement. Het kwaliteitshandboek is via de...

Update enquête tevredenheid Examenplatform Entree

11 oktober 2018

Op 6 juli ’18 hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om...

Begroting 2018 -2019

11 oktober 2018

Tijdens de Vergadering van Aangeslotenen is gesproken over de begroting voor de periode 1-10-2018 tot en met 31-12-2019....

Vergadering van Aangeslotenen

11 oktober 2018

Op 21 september heeft de Vergadering van Aangeslotenen plaatsgevonden. Een aantal belangrijke onderwerpen zijn daar aan de orde...

Examenplatform Entree is weer bereikbaar

28 september 2018

Examenplatform Entree is weer bereikbaar per e-mail en telefoon! ...

Examenplatform Entree is gecertificeerd examenleverancier

28 augustus 2018

Examenplatform Entree heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de...

Update “Beroepsgericht examens vaststellen”

18 juli 2018

Eerder dit jaar hebben we bericht over het trainingstraject “Beroepsgericht examens vaststellen”. Om continu te blijven werken aan...

Certificering Examenplatform Entree verloopt voorspoedig

18 juli 2018

Volgens de afspraken Valide exameninstrumenten tussen de MBO Raad, NRTO, ExSamen en het ministerie van OCW moeten alle...

Vergadering van Aangeslotenen Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 21 september 2018 staat een vergadering van Aangeslotenen op de agenda. Deze vindt plaats direct na de...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 26 juni en 12 juli is het bestuur samengekomen. Hieronder een korte samenvatting van de agendapunten. Allereerst heeft...

Enquête Examenplatform Entree

18 juli 2018

Op 6 juli hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om deel...

Overzicht training voor de leden van de vaststellingscommissie

18 juni 2018

Ben je lid van een vaststellingscommissie, maar heb je je nog niet aangemeld voor de training 'Beroepsgericht examens...

Aanleveren examenopdrachten

18 juni 2018

Naar verwachting wordt de planning om 32 nieuwe examenopdrachten toe te voegen aan de examenbank niet gehaald. De...

Indeling Examenbank

18 juni 2018

De afgelopen periode heeft de uitvoeringsinstantie de complete examenbank opnieuw ingedeeld en alle examendocumenten handmatig 1 voor 1...

Examenadviescommissie

18 juni 2018

Op 8 juni aanstaande zal de Examenadviescommissie weer bij elkaar komen. Op de agenda staan onder andere de...

Vergadering van aangeslotenen 24 mei 2018

18 juni 2018

Op 24 mei jongstleden heeft de tweede vergadering van aangeslotenen van dit kalenderjaar plaatsgevonden. Ongeveer de helft van...

Indeling examenbank

18 mei 2018

De afgelopen periode heeft de uitvoeringsinstantie de complete examenbank opnieuw ingedeeld en alle examendocumenten handmatig 1 voor 1...

Training voor leden vaststellingscommissies goed van start!

18 mei 2018

Om continu te blijven werken aan de deskundigheid van onze leden van de vaststellingscommissies, organiseert Examenplatform Entree samen...

Evaluatie van het Examenplatform Entree

18 mei 2018

Nu het Examenplatform alweer geruime tijd actief is, wil het bestuur graag een evaluatie moment houden. Het bestuur...

Stand van zaken: vaststellen en ontwikkelen

17 mei 2018

De vaststellingscommissie heeft begin april vijf van de zes examenopdrachten vastgesteld. Het betreft hier specifiek Profiel 6: Mobiliteitsbranche. De...

Vergadering van aangeslotenen

17 mei 2018

Op 24 mei aanstaande vindt voor de tweede keer dit jaar de Vergadering van aangeslotenen plaats. Alle scholen...

Vergadering van aangeslotenen

4 april 2018

Op 24 mei 2018 vindt de 2de vergadering van aangeslotenen plaats. Deze vindt plaats direct na het Onderwijscluster...

Kiwa als Certificerende Instelling voor examenstichtingen

4 april 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Stand van zaken ontwikkeling examenopdrachten

4 april 2018

De ontwikkeling van examenopdrachten blijft nagenoeg hetzelfde als in de vorige nieuwsbrief. Er is nog steeds een grote...

Ontwikkelen en aanleveren nieuwe opdrachten

4 april 2018

Het format en het stappenplan voor het aanleveren van nieuwe proeves staan inmiddels in de examenbank. Dit is...

Examenadviescommissie

4 april 2018

Op 9 maart is de Examenadviescommissie samengekomen en is er een aantal adviezen geformuleerd. Het belangrijkste advies heeft...

In dit filmpje kun je zien wat Examenservices en Examenplatform Entree doen.

6 februari 2018

https://www.youtube.com/watch?v=bRTSpbyRvAk...

Bewerkersovereenkomst

6 februari 2018

In de nieuwsbrief van november hebben we jullie bericht over de nieuwe AVG wet die op 25 mei...

Training voor leden vaststellingscommissies

6 februari 2018

Eén van de eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten stelt deskundigheidsbevordering van vaststellers en constructeurs. Om continu...

Wijzigingsbeheer

6 februari 2018

Op advies van de Examencommissie heeft het bestuur ingestemd met een eenduidig wijzigingsbeheer. Om zo helder mogelijk met...

Vergadering van aangeslotenen

6 februari 2018

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt op 8 februari aanstaande de eerste vergadering van aangeslotenen plaats. De uitnodiging...

Bestuursvergadering

6 februari 2018

Op 25 januari is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. De financiële situatie van het Examenplatform is...

Leden gezocht voor de ontwikkelgroepen

6 februari 2018

De afgelopen maanden hebben wij herhaaldelijk een oproep gedaan aan de deelnemende scholen om enthousiaste docenten/examenfunctionarissen en/of ervaren...

In dit filmpje kun je zien wat Examenservices en Examenplatform Entree doen.

18 december 2017

https://youtu.be/bRTSpbyRvAk...

Bewerkersovereenkomst

18 december 2017

De afgelopen periode hebben enkele scholen aan de Examenstichtingen gevraagd naar een Bewerkersovereenkomst in het kader van de...

Website

18 december 2017

De afgelopen weken hebben wij intensief gekeken naar de website van het Examenplatform Entree. De website was gebouwd...

Herhaalde oproep: Leden gezocht voor ontwikkelgroepen nieuwe examenopdrachten

18 december 2017

We zoeken per profiel nog 3 enthousiaste docenten/examenfunctionarissen van deelnemende scholen en/of ervaren praktijkopleiders of assessoren uit het...

Vacature vaststellingscommissie

18 december 2017

Er is er nog 1 vacature binnen de vaststellingscommissie die het Examenplatform Entree graag op korte termijn wil...

Bestuursvergadering

18 december 2017

Op 7 december is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. Tijdens de vergadering heeft het bestuur het...

Examenplan keuzedeel Leervaardigheden

31 oktober 2017

  Op 2 november is er een vergadering van de vaststellingscommissie gepland. Hier worden het examenplan en het examen...

Certificering examenleveranciers

31 oktober 2017

  Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Ontwikkelgroepen nieuwe examenopdrachten

31 oktober 2017

  Op basis van het nieuwe activiteitenplan gaan we voor de navolgende profielen nieuwe examenproducten construeren: Profiel 2: Dienstverlening en...

Vacature Vaststellingscommissie

31 oktober 2017

Er zijn twee vacatures ontstaan die Examenplatform Entree graag op korte termijn wil invullen. Indien je belangstelling hebt...

Begroting 2017- en 2018

31 oktober 2017

  Tijdens de vergadering van aangeslotenen is tevens de begroting voor komend schooljaar besproken en vastgesteld. De uitgebreide toelichting...

Vergadering van aangeslotenen

31 oktober 2017

  Op 12 oktober heeft de vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Op de agenda van deze vergadering stonden een 3-tal...

Gevalideerde exameninstrumenten per 1-8-2018

13 september 2017

Op Profiel.nl - onafhankelijk nieuwsplatform voor MBO - is een artikel geplaatst over het ontwikkelen van exameninstrumenten in...

Vacature vaststellingscommissie

13 september 2017

De vaststellingscommissie is op zoek naar twee nieuwe leden. De vaststellingscommissie beoordeelt de instrumenten die binnen het Examenplatform...

Agenda

13 september 2017

Examenadviescommissie 8 december 9 maart 8 juni Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur Locatie: Examenservices Nieuwegein   Vergadering van aangeslotenen 12 oktober 8...

Start ontwikkelnetwerk keuzedelen 7-9

13 september 2017

In nieuwsbrief 3 (mei 2017) hebben we kenbaar gemaakt na de zomervakantie te starten met een ontwikkelnetwerk voor...

Onderhoud exameninstrumenten

13 september 2017

In de zomervakantie heeft er een onderhoudscheck plaatsgevonden bij alle exameninstrumenten. De instrumenten zijn voorzien van een nieuwe...

Vergaderdata

26 juli 2017

Voor het komende schooljaar zijn er alvast een aantal data belangrijk om te noteren in uw agenda.   Vergadering van...

Deskundigheidsbevordering

26 juli 2017

De leden van de vaststellingscommissie en de leden van de examenadviescommissie geven aan dat er behoefte is aan...

Oproep ontwikkelnetwerken

26 juli 2017

Nieuwe examenopdrachten worden ontwikkeld met behulp van een Ontwikkelgroep. Voor komend jaar willen we voor meerdere profielen nieuwe...

Vacature vaststellingscommissie

26 juli 2017

De vaststelllingscommissie is op zoek naar twee nieuwe leden. De vaststellingscommissie beoordeelt de instrumenten die binnen het Examenplatform...

Terugkoppeling vaststellingscommissie

26 juli 2017

Op 7 juli is de vaststellingscommissie bij elkaar geweest en heeft zij in totaal 19 examenopdrachten beoordeeld. Daarvan...

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

26 juli 2017

Op 12 juli vergaderde het bestuur over de volgende onderwerpen:   Begroting De insteek van het bestuur is om mede aan...

Werkwijze/proces aanleveren nieuwe opdrachten

29 juni 2017

Op aanvraag van de Vaststellingscommissie (VC), heeft de Examenadviescommissie besloten om de werkwijze voor het aanleveren van examenopdrachten...

Agenda

29 juni 2017

Voor de zomervakantie vinden er nog een tweetal bijeenkomsten plaats, deze staan ook op de website vermeld. 07...

Examenadviescommissie 9 juni 2017

29 juni 2017

De examenadviescommissie (EAC) is op 9 juni bijeengekomen. Naast het hieronder staande besluit over de werkwijze van het...

Vaststellingscommissie voortgang en update

29 juni 2017

Op 30 mei en 15 juni heeft de vaststellingscommissie ervoor gezorgd dat er weer een groot aantal examenopdrachten...

Agenda

31 mei 2017

30 mei Vaststellingscommissie 9.00 - 14.00 uur 9 juni Examenadviescommissie van 10.00 – 13.00 uur 15 juni...

Ontwikkelnetwerk keuzedelen

31 mei 2017

Voor de ontwikkeling van examens voor de keuzedelen zal een (overstijgend) ontwikkelnetwerk geformeerd worden. We hebben al vier...

Inventarisatie keuzedelen

31 mei 2017

Tijdens de vergadering van aangeslotenen is onder de aanwezigen geïnventariseerd welke keuzedelen aangeboden gaan worden en waar de...

Lay-out en opzet examenopdrachten

31 mei 2017

Alle opdrachten die wij ontvangen hebben van de scholen worden momenten bijgesteld en in de nieuwe lay-out en...

Nieuwe leden vaststellingscommissie Entree

31 mei 2017

Annemieke den Brave van Zadkine en Brenda Bleecke van het Albeda College zijn benoemd als vaststeller namens het...

Planning ontwikkeling en vaststelling

31 mei 2017

Er is een ontwikkelplanning en een planning vaststellingsbijeenkomsten gemaakt. De ontwikkelplanning maakt het inzichtelijk wanneer welke opdrachten worden...

Toegang tot de Examenbank

25 april 2017

Als u toegang wilt tot de Examenbank dan heeft u een login nodig. U kunt een aanmeldformulier hiervoor...

Overzicht aangesloten scholen

25 april 2017

Inmiddels hebben zich al wat scholen aangesloten bij Examenplatform Entree. Hier kunt u zien welke scholen dit...

Keuzedeel Verrijking leervaardigheden

25 april 2017

Tijdens de Examenadviescommissie van 10 april is er gesproken over het keuzedeel 'Verrijking leervaardigheden'. Er is geconcludeerd dat...

Status certificeren examenleveranciers

25 april 2017

In de toekomst moeten scholen kiezen uit een van de drie routes die leiden naar een valide examenproduct....

Agenda

25 april 2017

Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten gepland: 30 mei en 15 juni - Valideringscommissie 12 mei...

Validering examens en examenopdrachten

25 april 2017

Eerder hebben we toegelicht hoe de validering van de ingebrachte examenproducten gaat verlopen. Vanaf het moment dat de...

Toegang tot de Examenbank

15 februari 2017

De Examenbank is alleen bereikbaar via een login. U kunt nu al een aanmeldformulier aanvragen via info@examenplatformentree.nl....

Website

15 februari 2017

Uiterlijk 15 februari gaat de website voor het Examenplatform Entree live. Dat zal nog een ruwe versie zijn,...

Huisstijl

15 februari 2017

Onlangs heeft het bestuur de eerste drie voorstellen voor logo en huisstijl ontvangen. Daar wordt verder aan gewerkt....

Keuzedeel Verrijking leervaardigheden

15 februari 2017

Tijdens de projectfase is ook een examen ontwikkeld voor het keuzedeel Verrijking leervaardigheden. Ook dit examen zal binnenkort...

Validering examens en examenopdrachten

15 februari 2017

Op dit moment worden data uitgezet voor de eerste bijeenkomsten van de valideringscommissie (VC). We nemen daarbij het...

Samenstelling van bestuur en commissies

15 februari 2017

Bestuur Hanneke Berben ROC Nijmegen voorzitter Govert van Bezooijen Nova College penningmeester Frans van der Vlugt Zadkine secretaris Hetty ten Hoope Regio...

Welkom

2 november 2016

U leest nu het nieuwsbericht van het Examenplatform Entree. We ontvingen van een aantal scholen de opmerking dat...