Kwaliteit

Examenplatform Entree is gecertificeerd examenleverancier

Examenplatform Entree heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van Hobéon, de certificerende instantie.
Deze certificering geldt voor alle exameninstrumenten. Op het certificaat staan de exameninstrumenten vermeld die zijn getoetst in het kader van de 25% steekproef.
Voor alle exameninstrumenten geldt dat deze de betreffende kwalificaties 100% dekken. U kunt het certificaat hier downloaden.

Certificering

Vanaf 1 augustus 2018 moeten alle opleidingen gebruik maken van valide exameninstrumenten. Deze valide exameninstrumenten worden verkregen door 1 van de volgende 3 routes te kiezen.
Route 1: examenproducten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier;
Route 2: examenproducten zelf ontwikkelen binnen collectieve afspraken;
Route 3: examenproducten zelf ontwikkelen en deze extern laten valideren.
De besturen van ESTEL, Examenplatform Entree, Groene Norm, Examenwerk, SOESV, StECI en Stem hebben gezamenlijk besloten Hobéon als Certificerende Instelling te kiezen.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs controleert steekproefsgewijs examenproducten die door onderwijsinstellingen worden ingezet. Binnen het Examenplatform Entree is afgesproken dat de deelnemende school het Examenplatform Entree op de hoogte stelt als het gaat om examens van het Examenplatform Entree. Krijgt een examenproduct een voldoende oordeel in onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs, dan wordt dit op het overzicht op de website van het Examenplatform Entree geplaatst.

Garantie

Mochten de door u ingezette examens van het Examenplatform Entree ondanks onze kwaliteitscontroles toch niet worden goedgekeurd door de Inspectie, dan zorgen wij samen met u en geheel kosteloos voor een aanpassing van het examen conform de verbeterpunten van de Inspectie en binnen de termijn die daarvoor staat.