Werken bij Examenplatform Entree

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor de volgende functies zoekt Examenplatform Entree enthousiaste mensen uit onderwijs en bedrijfsleven.

De volgende vacatures zijn beschikbaar:


Bestuurslid

In deze functie houdt u zich bezig met sturing geven aan de examenstichting, beleidsbepaling en u levert actief input tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast bewaakt u dat de uitvoering van activiteiten conform de gemaakte afspraken verloopt en draagt u beleid en uitvoering van de examenstichting naar de achterban.
Het bestuur komt jaarlijks vier tot maximaal zes maal bij elkaar, zowel online als fysiek. Daarnaast is het bestuur tijdens de vergadering van aangeslotenen (drie keer per jaar) vertegenwoordigd. De bestuursvergaderingen en vergaderingen van aangeslotenen worden begeleid door de uitvoeringsorganisatie.
Lees verder


Lid Ontwikkelgroep

In deze functie houd je je bezig met het ontwikkelen, bijstellen of tegenlezen van beroepsgerichte examens voor de Entree opleidingen. Je beoordeelt of de examens aansluiten bij het kwalificatiedossier, de branche en of ze uitvoerbaar zijn op school en in het BPV-bedrijf.
Lees verder


Lid Vaststellingscommissie

In deze functie houd je je bezig met het beoordelen en vaststellen van beroepsgerichte examens voor de Entree opleidingen. Je beoordeelt of de examens aansluiten bij het kwalificatiedossier, de branche en of ze uitvoerbaar zijn op school en in het BPV-bedrijf.
Lees verder