Over Examenplatform Entree

Examenplatform Entree is hét platform waar onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten.

 

Waarom Examenplatform Entree?

De samenwerkende partners van Examenplatform Entree zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak bij de ontwikkeling, vaststelling en distributie van examens kwaliteitsverhogend en kostenbesparend werkt.

Hoe werkt Examenplatform Entree?

Wij kiezen voor een slimme samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat expertise efficiënt wordt ingezet en breed draagvlak ontstaat. We werken waar mogelijk nauw samen met andere examenstichtingen.

Examenplatform Entree kiest voor een professionele coördinatie en ondersteuning van de beleidsontwikkeling, examenontwikkeling, examenvaststelling en examendistributie.

Wat biedt Examenplatform Entree?

Examenplatform Entree levert examens voor de mbo-opleidingen Assistent logistiek; dienstverlening en zorg; procestechniek; bouwen, wonen en onderhoud; verkoop/retail; mobiliteitsbranche; horeca, voeding of voedingsindustrie; installatie- en constructietechniek . De examenproducten sluiten aan op het kwalificatiedossier, voldoen aan de eisen van de Inspectie en van het ministerie van OCW voor de certificering van ingekochte examens.