Bestuur

Het bestuur van Examenplatform Entree is eindverantwoordelijk voor de stichting.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Martijn Kool Regio College voorzitter
Eugenie Duijndam ROC Mondriaan secretaris
Hetty ten Hoope Regio College bestuurslid
Jolanda Cörvers-Smits Albeda College penningmeester