Examenadviescommissie

De examenadviescommissie heeft tot doel het bestuur en de uitvoeringsorganisatie namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van het Examenplatform Entree. Denk aan formats, beoordelingssystematiek, examenmix, examenplan, examenmatrijzen, etc. Deze kaders beïnvloeden in belangrijke mate de examenorganisatie op school. Daarom vindt het bestuur het belangrijk dat deelnemende scholen daar via de examenadviescommissie over kunnen adviseren.

Op dit moment bestaat de Examenadviescommissie uit de volgende personen:

Debby van den Aker Da Vinci College Hoofd examinering
Marjolein Bouhuijs ROC van Amsterdam Teamcoördinator Entree
Hetty ten Hoope Regio College Docent / regisseur team & organisatie
Els Vrijs Horizon College Lid Examencommissie Welzijn en Entree