Examenadviescommissie

De examenadviescommissie heeft tot doel het bestuur en de uitvoeringsorganisatie namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van het Examenplatform Entree. Denk aan formats, beoordelingssystematiek, examenmix, examenplan, examenmatrijzen, etc. Deze kaders beïnvloeden in belangrijke mate de examenorganisatie op school. Daarom vindt het bestuur het belangrijk dat deelnemende scholen daar via de examenadviescommissie over kunnen adviseren.

Op dit moment bestaat de Examenadviescommissie uit de volgende personen:

Jantien Kale ROC van Amsterdam / ROC Flevoland Projectleider Entree onderwijs en examinering
Hetty ten Hoope Regio College Docent / regisseur team & organisatie
Monique van der Kleijn Summa College Manager onderwijs School 23
Jack Pieters Vista College Examendeskundige Entree
Els Vrijs Horizon College Lid Examencommissie Welzijn en Entree
Joost Brouwer ROC Mondriaan Adjunct-directeur School voor Entree opleidingen