Bewerkersovereenkomst

Nieuwsbericht

Bewerkersovereenkomst

18 december 2017

De afgelopen periode hebben enkele scholen aan de Examenstichtingen gevraagd naar een Bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In een Bewerkersovereenkomst maken partijen afspraken om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van met name studenten wordt omgegaan. Formeel is de school verantwoordelijk voor de Bewerkersovereenkomsten met de verschillende ‘bewerkers’ van de gegevens van hun studenten. Om de scholen te ontzorgen, zullen de examenstichtingen Examenwerk, Stem, ESTEL, SOESV, StECI en Examenplatform Entree Bewerkersovereenkomsten aan de scholen opsturen die zij daarvoor kunnen gebruiken.

Er lopen nog twee trajecten die we graag daarvóór afronden.

    1. Binnen de vereniging ExSamen, waarin de meerderheid van de examenstichtingen is verenigd, wordt op dit moment bekeken of het voorbeeld van de MBO Raad kan worden gebruikt. In dat geval kunnen alle scholen met alle examenleveranciers dezelfde Bewerkersovereenkomst sluiten.
    2. Per mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als dit gevolgen heeft voor de inhoud van de Bewerkersovereenkomst, dan zullen we dit meteen meenemen.

We verwachten dat we begin 2018 de Bewerkersovereenkomst aan alle scholen voor te kunnen leggen.