Onderzoek examenresultaten

Nieuwsbericht

Onderzoek examenresultaten

30 juni 2020

 In de nieuwsbrief van februari gaven wij een update over het onderzoek naar de examenresultaten. In dit onderzoek wordt gezocht naar verklaringen voor verschillen in examenresultaten tussen profielen en tussen scholen. Het verloop van het onderzoek wordt helaas beïnvloed door de maatregelen vanwege corona. Zo konden de schoolbezoeken die gepland stonden in maart en mei niet doorgaan. Gelukkig konden er in juni nog twee bezoeken plaatsvinden!

Door omstandigheden kunnen er in het onderzoek uiteindelijk minder schoolbezoeken en examenresultaten worden verwerkt dan in eerste instantie was gepland. Deze situatie is voorgelegd aan het bestuur en zij heeft besloten om het onderzoek af te ronden met de resultaten die momenteel beschikbaar zijn.
De uitkomsten van het onderzoek zullen begin volgend schooljaar worden gedeeld.