Uitgelicht vanuit de themadag: portfolio

Nieuwsbericht

Uitgelicht vanuit de themadag: portfolio

4 juli 2023

Tijdens de themadag is er veel informatie met elkaar gedeeld en zijn er interessante gesprekken gevoerd. Scholen onderzoeken welke andere vormen van beoordelen kunnen worden gebruikt bij het verantwoorden van het diplomabesluit. Zo is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een portfolio/ een criterium gericht onderzoek. In het laatste bestuursoverleg is besloten om aan dit onderwerp aandacht te schenken. De aankomende tijd gebruiken we om ideeën te verzamelen en een opzet te maken om aan de aangeslotenen voor te leggen.