Vergadering van aangeslotenen 20 november

Nieuwsbericht

Vergadering van aangeslotenen 20 november

17 december 2020

Op 20 november vond de 2e vergadering van aangeslotenen plaats. Tijdens deze online bijeenkomst hebben de aangeslotenen zich uit kunnen spreken over de begroting van 2021 en hiervoor de kaders vastgesteld. De verdere uitwerking zal door het bestuur worden verzorgd, zodat de definitieve begroting tijdens de bestuursvergadering van 8 januari 2021 kan worden vastgesteld. Daarna is tijdens deze bijeenkomst uitgebreid input opgehaald ten aanzien van het beleidsdocument voor de komende jaren en daarmee ook de keuzes die het platform toekomstig moet gaan maken. Tot slot is er uitgebreid gesproken over de bemensing van de vaststellingscommissie en de ontwikkelgroepen die nodig zijn om examenproducten te ontwikkelen en vast te stellen. Het lukt onvoldoende om daar een goede bezetting voor te vinden onder de leden. Tijdens de bijeenkomst is nogmaals de oproep gedaan om je hiervoor aan te melden.