Afscheid bestuursleden

Nieuwsbericht

Afscheid bestuursleden

1 oktober 2020

Tijdens de bestuursbijeenkomst op 4 september jl. heeft het Examenplatform afscheid genomen van 2 bestuurders; Govert van Bezooijen en Frans van der Vlugt. Beiden waren vanaf het eerste uur betrokken bij het platform. Respectievelijk als penningmeester en secretaris hebben beide bestuursleden zich vele jaren met hart en ziel ingezet. Vanaf de oprichting hebben ze de stichting vormgegeven tot een volwassen en robuuste examenleverancier. Het platform heeft, bij monde van voorzitter Dick van Meeuwen, haar waardering uitgesproken voor hun inzet en kundigheid al die jaren. Het Examenplatform wenst beiden veel succes voor de toekomst. Heren bedankt!