Bestuur 

Nieuwsbericht

Bestuur 

14 februari 2024

De afgelopen maand heeft er een ingelaste vergadering met het bestuur plaatsgevonden waarin het jaarplan met bijbehorende jaarofferte 2024 besproken is. Het uitvoeren van het Programma Flexibilisering en het ontwikkelen van de nieuwe versie PraktijkbeoordelenFlex maken onderdeel uit van de jaarofferte. Hierover waren een aantal zaken nog niet duidelijk genoeg om er “een klap op te geven”. Afgelopen week is een en ander nader toegelicht waarna het bestuur akkoord is gegaan met de jaarofferte 2024.