Bestuursvergadering 30 augustus 2019

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 30 augustus 2019

9 oktober 2019

Direct na het zomerreces is het bestuur van het Examenplatform Entree weer samengekomen. Het bestuur heeft zich gefocust op de activiteiten in het najaar, de stand van zaken qua productontwikkeling en de financiële stand van zaken. Het bestuur heeft een start gemaakt met de begroting voor 2020 door daar de kaders en uitgangspunten voor vast te stellen. Inmiddels lopen er ook gesprekken met mogelijke opvolgers in het bestuur voor de functie van secretaris en penningmeester. Tot slot heeft het bestuur de agenda voor de vergadering van aangeslotenen vastgesteld. Over het verloop van deze vergadering leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.