Bestuursvergadering Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

1 mei 2019

Op 11 april jongstleden is het Bestuur samen gekomen voor een bestuursvergadering. Op de agenda stonden diverse punten waaronder de financiële stand van zaken. Op dit moment ontvangen alle scholen de jaarlijkse factuur op basis van de DUO cijfers per 1-10-2018. Daarnaast is er gesproken over de operationele voortgang met betrekking tot het onderhoud en beheer van de examenproducten.
Tevens heeft het Bestuur uitgebreid gesproken over de wensen ten aanzien van te ontwikkelen producten. De Vergadering van Aangeslotenen heeft eerder uitgesproken welke producten zij graag ontwikkeld willen zien. Deze wensen zijn besproken in de Examenadviescommissie en in het Bestuur. Het Bestuur heeft offertes opgevraagd om vast te stellen of een en ander financieel haalbaar is. Op 10 mei tijdens de Vergadering van Aangeslotenen wordt hier een uitgebreide terugkoppeling over gegeven.