Bestuursvergadering

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering

18 december 2017

Op 7 december is het bestuur van het Examenplatform Entree samengekomen. Tijdens de vergadering heeft het bestuur het reglement voor de vaststellingscommissie goedgekeurd. Tevens zijn ook de functieprofielen voor de examencommissie, de vaststellingscommissie en het bestuur goedgekeurd. De dienstverleningsovereenkomst tussen Examenservices en het Examenplatform Entree is door alle partijen ondertekend, deze vormt de basis voor de samenwerking tussen beide. De financiële situatie van het Examenplatform lijkt iets te verbeteren nu een aantal scholen hun contributie over het vorige schooljaar alsnog hebben betaald. Op dit moment zijn er 4 scholen die deze contributie nog open hebben staan.