Bijeenkomst Examenadviescommissie 11 juni 2021

Nieuwsbericht

Bijeenkomst Examenadviescommissie 11 juni 2021

12 juli 2021

De Examencommissie (EAC) heeft op op 11 juni een aantal belangrijke besluiten genomen. Het volgende is aan bod gekomen:

  • De EAC gaat akkoord met een voorstel voor het bijstellen van de beoordelingssystematiek. Met ingang van het nieuwe schooljaar kent Examenplatform Entree een beoordelingsystematiek met oordeel op kerntaakniveau.
  • De huidige tweepuntsschaal wijzigt naar een driepuntsschaal, wat de examenresultaten meer in balans zal brengen. Daarnaast komt de hernieuwde systematiek tegemoet aan de behoefte om beter onderscheid te kunnen maken in de beoordeling van de student en daarmee het eindresultaat en/of eindcijfer.
  • De EAC heeft besloten om over te gaan op een beoordeling per kerntaak. Hierbij blijven de huidige beoordelingscriteria per werkproces in takt, maar verdwijnt de tussenstap van een oordeel per werkproces. Het oordeel per kerntaak komt tot stand door alle beoordelingscriteria per kerntaak afzonderlijk te scoren en bij elkaar op te tellen. De kritische criteria en de bestaande cesuur van 67% blijven hiermee overeind.
  • Ten aanzien van kritische criteria heeft de EAC besloten om met minimaal één kritisch criterium per werkproces te gaan werken. Dit voorkomt dat een kandidaat een kerntaak kan behalen als alle criteria van één werkproces onvoldoende zijn. Dat betekent dat van alle criteria per werkproces minimaal één criterium als kritisch wordt aangemerkt.
  • De uitvoeringsorganisatie zal alle documenten tijdens de zomerperiode aanpassen en gereed maken voor de start van het nieuwe schooljaar. Heeft u vragen over de documenten of de beoordelingssystematiek, neem dan contact op met: info@examenplatformentree.
  • Vanaf september 2021 start Examenplatform Entree met het gebruik van Praktijkbeoordelen.nl, een online instrument waarmee onder meer studenten in praktijksituaties beoordeeld worden aan de hand van de bekende (beoordelings)criteria. De EAC heeft besloten een norm op te stellen in deze digitale omgeving om te kunnen bepalen of een werkproces ‘voldoende’ of ‘goed’ is afgesloten.

Examenplatform Entree zal tijdens de eerstvolgende vergadering van aangeslotenen (zie onderstaand bericht) Praktijkbeoordelen.nl inclusief de gewijzigde beoordelingssystematiek nader toelichten.