Deskundigheidsbevordering Examenadviescommissie

Nieuwsbericht

Deskundigheidsbevordering Examenadviescommissie

1 mei 2019

In het kader van de deskundigheidsbevordering hebben de leden van de Examenadviescommissie op vrijdag 5 april een training gevolgd. Het doel van de training was om de taken, rollen en verantwoordelijkheden te evalueren en op welke wijze zij hier de komende jaren invulling aan willen geven. Het uitgangspunt van de training was het functieprofiel van de Examenadviescommissie en het kwaliteitshandboek examinering. Het programma was opgebouwd uit de volgende onderwerpen:
– Analyse van het functieprofiel
– Relatie van het functieprofiel tot het kwaliteitshandboek examinering
– Rolbewustheid
– Toekomstbeeld

De training is ervaren als positief en constructief en heeft de leden weer nieuwe energie gegeven om invulling te geven aan de positionering en werkwijze van de Examenadviescommissie. Op 14 juni 2019 wordt hier een vervolg aan gegeven.