Examenadviescommissie 24 september

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 24 september

7 oktober 2021

Op vrijdag 24 september is de examenadviescommissie (EAC) opnieuw bij elkaar gekomen. Het volgende is aan bod gekomen:

 • Het evalueren van de digitale omgeving Praktijkbeoordelen.nl. De EAC adviseert om in het begin van volgend schooljaar een uitgebreide tussenevaluatie van het instrument te organiseren om zodoende tijdig een beeld te krijgen van de pilot, waaraan acht aangesloten scholen deelnemen.
 • De opleverplanning van examens die in ontwikkeling zijn, zou inzichtelijker gemaakt moeten worden voor de scholen. Naast het presenteren van de ontwikkelagenda tijdens de Vergadering van Aangeslotenen, zou er een overzicht beschikbaar gesteld kunnen worden via de website.
 • Naar aanleiding van de nieuwe beoordelingssystematiek, is het kwaliteitshandboek onder ‘3.2.3 Beoordelingssystematiek’ en ‘3.3 Cesuur’ gewijzigd. Het advies van de commissie is opgenomen en het herziene document wordt onder de naam ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree 1v4’ in oktober gepubliceerd op zowel de website als op de examenbank.
 • Gedurende de bijeenkomst hebben de commissieleden meerdere agendapunten aangedragen voor de live bijeenkomst op 19 november, waarbij zowel de examenadviescommissie- als de bestuursleden aanwezig zullen zijn. De examenadviescommissie vraagt onder meer aandacht voor:
  • De processen binnen Examenplatform Entree.
  • Het betrekken van het bedrijfsleven bij productontwikkeling.
  • Het binden van ontwikkel- en commissieleden.
  • De mogelijkheid om toetsdeskundigheid aan te bieden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een hartelijk dankwoord aan Joost Brouwer, die namens ROC Mondriaan een waardige bijdrage heeft geleverd als commissielid. De uitvoeringsorganisatie en de Examenadviescommissie wensen Joost nogmaals veel succes bij zijn nieuwe uitdaging!