Examenadviescommissie 26 mei

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 26 mei

4 juli 2023

Op 26 mei is de examenadviescommissie (EAC) voor de eerste keer dit jaar bij elkaar gekomen. Tijdens deze digitale bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Voor het onderhoudsplan 2023 heeft de EAC de volgende besluiten genomen over de formats:
  • Beoordelingsformulier keuzedeelexamen: zin over ‘taalcriteria’ onder de voorwaarden wordt verwijderd, omdat er geen officiële taalcriteria staan in het kwalificatiedossier.
  • Examenopdracht keuzedeel: de inleiding bij de afzonderlijke opdracht wordt niet uitgebreid met een situatieomschrijving. Dat zou dubbelingen opleveren en mogelijk de opdracht te veel kaderen.
  • Proeve van Bekwaamheid: er komt een minimale tijdsduur van 45 minuten, dat nemen we op bij de ‘Inleiding’. Hierdoor willen we voorkomen dat een proeve te eenvoudig en kort is.
 • Voor het profiel Assistent logistiek gaan we opnieuw om tafel met de ontwikkelgroep, waarvoor nieuwe leden geworven dienen te worden. Er is veel feedback binnengekomen over de hoeveelheid beoordelingscriteria, allen te examineren middels één examenopdracht. De EAC geeft aan niet van de bestaande kaders en richtlijnen af te willen wijken, maar wel te willen kijken naar handelingen die hetzelfde zijn bij verschillende werkprocessen en die mogelijk te comprimeren conform aansluiting bij de beroepspraktijk en volledige dekking van het kwalificatiedossier. Vervolgens leggen we de beoordelingscriteria opnieuw aan de vaststellingscommissie voor.
 • De EAC adviseert nu (nog) om geen rubrics te ontwikkelen voor het keuzedeel ‘Verrijking Leervaardigheden’. Als het keuzedeelexamen ‘Toewerken naar Nederlands 2F’ is opgeleverd, wordt er wel opnieuw gekeken naar de beoordelingscriteria bij ‘Verrijking Leervaardigheden’. Daarvoor werven we per direct ontwikkelleden.
 • Omdat er al veel ontwikkelingen en onderzoeken gaande zijn met betrekking tot Chat GPT, adviseert de EAC om nu zelf als examenstichting geen onderzoek te starten. Wel dienen we alle ontwikkelingen nauwgezet te volgen en de EAC-leden goed geïnformeerd te zijn.
 • De deskundigheidsbevordering van de EAC-leden staat dit jaar in het teken van ‘Anders verantwoorden diplomabesluit’. In juni spreken de EAC-leden met elkaar af welke vorm ze aan de deskundigheidsbevordering willen geven.
 • We nemen afscheid van Jack Pieters, die tien jaar lang een zeer waardevolle bijdrage heeft geleverd als examenadviescommissielid. Examenplatform Entree bedankt Jack nogmaals via deze weg en wenst Jack veel succes bij zijn toekomstige werkzaamheden en welverdiend pensioen. Ook nemen we afscheid van René Potters, die als nieuw bestuurslid wel actief blijft binnen de examenstichting. Examenplatform Entree wenst René veel plezier en succes als bestuurslid.

Met het aftreden van twee EAC-leden zijn we per direct op zoek naar nieuwe leden voor de examenadviescommissie. Bent u benieuwd naar deze functie? Lees dan hier meer over de vacature Lid Examenadviescommissie. Stuur bij interesse een mail met uw cv naar: [email protected].