Examenplatform Entree zoekt nieuwe bestuursleden

Nieuwsbericht

Examenplatform Entree zoekt nieuwe bestuursleden

20 december 2018

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 een 2-tal nieuwe bestuursleden voor de rol van:
Secretaris
Penningmeester

Het Examenplatform Entree kent een bestuur dat bestaat uit 5 bestuursleden waaronder een voorzitter , secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een bestuursondersteuner en een uitvoeringsorganisatie voor alle operationele werkzaamheden. Het bestuur komt per jaar 4 tot 6 maal bij elkaar afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. Vergaderingen duren doorgaans een dagdeel exclusief voorbereiding en reistijd. Daarnaast vinden er 3 vergaderingen van de aangesloten ROC’s per jaar plaats waarbij het bestuur ook vertegenwoordigd is.

Op de website van Entree vindt u de specifieke functieomschrijving voor een bestuurslid inclusief taken en verantwoordelijkheden die behoren bij het Penningmeesterschap en de bij de rol van Secretaris. Meer informatie vindt u op de website van Entree.

Heeft u belangstelling voor één van deze taken, neem dan contact op met: Frans van der Vlugt, secretaris van het Examenplatform Entree: mailto:[email protected] / Mobiel : 06-13101340