Samenstelling van bestuur en commissies

Nieuwsbericht

Samenstelling van bestuur en commissies

15 februari 2017

Bestuur

Hanneke Berben ROC Nijmegen voorzitter
Govert van Bezooijen Nova College penningmeester
Frans van der Vlugt Zadkine secretaris
Hetty ten Hoope Regio College bestuurslid
Jolanda Cörvers-Smits Albeda College bestuurslid

Examenadviescommissie

Jantien Kale ROC van Amsterdam / ROC Flevoland projectleider Entree onderwijs en examinering
Hetty ten Hoope Regio College docent / regisseur team & organisatie
Saskia Geerdink – Hoekstra ROC A12 manager entree / AKA
Monique van der Kleijn Summa College manager onderwijs School 23
Frans van der Vlugt Zadkine docent / adviseur examinering
Jack Pieters ROC Leeuwenborgh examendeskundige Entree

Valideringscommissie

Daisy Driessen ID College onderwijskundig ontwikkelaar Oriëntatie & Toeleiding
Anneke Oosterhuis ROC Friese Poort hoofd examinering / senior onderwijskundige
Abe Brouns Arcus College docent
Gerda van Dam Regio College
nog te bepalen