Vergadering van aangeslotenen 16 september 2022

Nieuwsbericht

Vergadering van aangeslotenen 16 september 2022

3 oktober 2022

Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:

   • De cesuurfout voor de examens met de nieuwe 3-puntsschaal. Inmiddels zijn alle scholen op de hoogte gebracht van de situatie, zijn de examens aangepast en opnieuw gepubliceerd en loopt de steekproef om vast te stellen in welke mate studenten daadwerkelijk een verkeerd examenresultaat hebben behaald. Mocht die informatie u niet hebben bereikt, neem dan contact op via [email protected], zodat we die kunnen toesturen.
   • Rond deze tijd ontvangen de scholen de factuur voor hun bijdrage voor 2022.
   • De pilot met Praktijkbeoordelen loopt nog volop en scholen kunnen zich nog steeds aanmelden voor begeleiding bij de implementatie. Op 4 november van 13.00 tot 15.00 uur vindt een online-evaluatiebijeenkomst plaats om ervaringen uit te wisselen. Eind 2022 besluit het bestuur over het definitief beschikbaar stellen van Praktijkbeoordelen aan alle scholen.
   • Hoe gaan scholen om met de flexibilisering van het Entree-onderwijs? Verschillende scholen voeren pilots uit. Wensen die daaruit voortkomen voor de examinering kunnen worden ingebracht bij de EAC. Overigens denken we daarbij aan het verbreden van het aanbod van exameninstrumenten; niet aan het vervangen van de huidige proeven van bekwaamheid door bijvoorbeeld een portfoliobeoordeling.
   • Over de tevredenheidsenquête is opgemerkt dat er erg veel enquêtes worden gehouden waardoor de respons in het algemeen afneemt. Het lijkt belangrijk om deelnemers op basis van hun rol of functie heel gerichte vragen te stellen. Voorjaar 2024 zal de volgende enquête worden uitgezet door het Examenplatform Entree.
   • De aanwezigen waren goed te spreken over het evaluatieformulier voor het bedrijfsleven.
   • Er werd opnieuw aandacht gevraagd voor de verschillende vacatures. Voor het bestuur zijn we op zoek naar vertegenwoordigers van buiten de Randstad. Ter vergadering hebben Jantien Kale (ROC van Amsterdam) en Koos Weerts (Noorderpoort) zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie – waarvoor dank!
   • Tijdens de rondvraag werd opgemerkt dat sommige scholen dubbel betalen voor Entree-examens, doordat ze ook bij andere examenstichtingen zijn aangesloten die Entree-examens aanbieden.

De volgende vergaderingen van de aangeslotenen zijn op 9 december 2022 van 13.00 tot 14.00 uur (online) en op 10 maart 2023 van 10.00 tot 15.00 uur (in Woerden).