Vergadering van aangeslotenen 24 mei 2018

Nieuwsbericht

Vergadering van aangeslotenen 24 mei 2018

18 juni 2018

Op 24 mei jongstleden heeft de tweede vergadering van aangeslotenen van dit kalenderjaar plaatsgevonden. Ongeveer de helft van alle aangesloten scholen was hierbij aanwezig. Op de agenda stond uiteraard de vernieuwde indeling van de examenbank (daarover verderop in deze nieuwsbrief meer) maar ook de eerste aanzet voor de begroting 2018. Het Bestuur is nadrukkelijk op zoek naar de bandbreedte waarbinnen ze kan opereren.