Vergadering van aangeslotenen 7 februari 2020

Nieuwsbericht

Vergadering van aangeslotenen 7 februari 2020

24 februari 2020

Op 7 februari heeft de eerste vergadering van aangeslotenen in 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is uitgebreid gesproken over de begroting voor 2020. Deze is met instemming van alle aanwezigen vastgesteld. Er is een ruim budget beschikbaar om nieuwe producten te ontwikkelen. Hierover verderop in de nieuwsbrief meer. Daarnaast is het bestuur nog volop in gesprek over de mogelijkheid om digitaal te kunnen beoordelen middels praktijkbeoordelen.nl. Hierover worden alle aangeslotenen opnieuw geïnformeerd tijdens de volgende bijeenkomst op 15 mei 2020. Er is tevens vastgesteld dat de vaststellingscommissie uitbreiding behoeft (zie verderop de vacatures). Daarnaast heeft het bestuur besloten om samen met de examenadviescommissie en de uitvoeringsorganisatie een beleidsdag te organiseren die op 15 april 2020 zal plaatsvinden. Tot slot zijn de eerste resultaten van de tevredenheidsenquête gedeeld. De rapportage van de enquête zal binnenkort gedeeld worden met alle betrokkenen.