Vergadering van bestuur en examenadviescommissie (EAC) 16 december 2022

Nieuwsbericht

Vergadering van bestuur en examenadviescommissie (EAC) 16 december 2022

22 december 2022

Eén keer per jaar vergaderen bestuur en EAC gezamenlijk. Op 16 december kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De zittingstermijnen van de leden van de EAC. Die bedraagt 3 jaar en de leden zijn telkens herbenoembaar. Ook komend jaar zullen er leden afscheid nemen van de EAC.
  • Door een andere verslaglegging / informatiestroom is het niet langer noodzakelijk dat een bestuurslid ook zitting heeft in de EAC.
  • De uitvoeringsorganisatie zal de scholen benaderen om betrokken mensen uit het bedrijfsleven (beoordelaars) voor de verschillende profielen aan te reiken. Via een telefonische enquête zullen we hen bevragen over hun ervaringen met de examens van het Examenplatform Entree. Die uitkomsten kunnen vervolgens worden ingebracht bij de ontwikkelgroepen.
  • De uitvoeringsorganisatie zal nagaan hoe voor het criteriumgericht interview (CGI) kan worden aangegeven hoeveel beoordelingscriteria maximaal mogen worden bevraagd (absoluut getal in plaats van alleen het percentage van 20).