Verslag Vergadering van Aangeslotenen 22 september

Nieuwsbericht

Verslag Vergadering van Aangeslotenen 22 september

30 oktober 2023

Op 22 september heeft er een online vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Martijn deed opnieuw een oproep om het bestuur te komen versterken. Tevens is gesproken over de stand van zaken rondom ontwikkelopdrachten. Meer details zijn te lezen in het bericht over de examenproducten en Praktijkbeoordelen.
Over het programma Flexibilisering is een korte toelichting gegeven en is ingezoomd over de opzet van “de menukaart” binnen praktijkbeoordelen die scholen in staat zullen stellen om verschillende vormen van beoordelingen te kiezen. Deze veranderingen sluiten aan bij de vraag die leeft bij de VvA over een portfolio oplossing. Om alle mogelijkheden van de “menukaart” aan scholen beschikbaar te stellen wordt Praktijkbeoordelen opnieuw ontwikkeld. De verwachting is dat enkele scholen vanaf september 2024 als pilotschool met Praktijkbeoordelen kunnen gaan werken. Verder is er een enquête aan de aanwezigen voorgelegd met als doel om te inventariseren welke behoefte er is op het gebied van contacten/ relatiebeheer tussen de scholen en het bestuur.