Kleine wijziging mappenstructuur Examenbank

Nieuwsbericht

Kleine wijziging mappenstructuur Examenbank

22 december 2022

In de Examenbank is een kleine aanpassing gedaan om de documenten overzichtelijker weer te geven. Per profiel is er een map genaamd “Examendocumenten” toegevoegd zodat er een duidelijker onderscheid is tussen de verschillende soorten documenten. Per profiel zijn nu 4 mappen beschikbaar.

  • Examendocumenten
  • Oefenopdrachten
  • Servicedocumenten
  • Vaststellingsformulieren

Dit ziet er nu als volgt uit: