Planning ontwikkeling en vaststelling

Nieuwsbericht

Planning ontwikkeling en vaststelling

31 mei 2017

Er is een ontwikkelplanning en een planning vaststellingsbijeenkomsten gemaakt. De ontwikkelplanning maakt het inzichtelijk wanneer welke opdrachten worden herzien. In de planning vaststellingsbijeenkomsten
kun je zien wanneer de VC-bijeenkomsten gepland staan en welke opdrachten beoordeeld worden. Het is een globale planning en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Afhankelijk van het resultaat van de VC-leden zullen examens binnen twee weken na vaststelling beschikbaar worden gesteld.

 

De vaststellingsformulieren die gebruikt worden tijdens de beoordeling en vaststelling worden samen met de examenopdrachten gepubliceerd in de examenbank. In het nieuwe schooljaar zal geïnventariseerd worden onder de deelnemende scholen voor welke profielen aanvullende examenopdrachten ontwikkeld moeten worden.