Productoverzichten

Examenwerk heeft per sector actuele overzichten van beschikbare beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten. In de overzichten zie je ook welke instrumenten in ontwikkeling zijn, met daarbij de verwachte vaststellingsdatum. Na vaststelling stellen wij de instrumenten beschikbaar.

 

Productoverzichten huidige dossiers KD 2012-2016

 

Productoverzichten nieuwe dossiers KD vanaf 2015

 

Productoverzichten MVT huidige dossiers KD 2012-2016
Receptieve vaardigheden: lezen en luisteren

 

Productoverzichten MVT huidige dossiers KD 2012-2016
Productieve vaardigheden: spreken, schrijven en gesprekken voeren