Taalexamens

Examenwerk levert beroepsgerichte instellingsexamens voor de Moderne Vreemde Talen (MVT)

 

Overzicht en planning

Benieuwd naar de voortgang van de ontwikkeling van beroepsgerichte taalexamens? Hieronder vind je per kwalificatiedossier een overzicht van alle vastgestelde en beschikbare taalexamens.

 

Overzicht en planning huidige dossiers KD 2012-2016

 

Overzicht en planning nieuwe dossiers KD vanaf 2015

 

Beroepspraktijk is uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de taalexamens is de beroepspraktijk. Dit is de situatie waarin de student de taal moet kunnen toepassen. De taalexamens van Examenwerk kunnen los als taalexamen worden aangeboden of geïntegreerd in een Proeve van Bekwaamheid of ander exameninstrument.

 

Europees referentiekader

De taalexamens zijn gebaseerd op de taaleisen in het kwalificatiedossier. De taalniveaus in het kwalificatiedossier zijn beschreven volgens het Europees referentiekader. De taalexamens van Examenwerk zijn gebaseerd op deze taalniveaus.

 

Productieve vaardigheden

De productieve vaardigheden (gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden direct beoordeeld op basis van de prestatie van de student. Deze examens kunt u downloaden in de examenbank.

 

Receptieve vaardigheden

De receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) worden beoordeeld via de respons op een tekst of geluidsfragment. Deze examens bieden we aan via TeleToets.