Status certificeren examenleveranciers

Nieuwsbericht

Status certificeren examenleveranciers

25 april 2017

In de toekomst moeten scholen kiezen uit een van de drie routes die leiden naar een valide examenproduct. In deze introductie video wordt uitgelegd wat dit inhoudt.

 

Wat betekent dit voor het Examenplatform Entree en de aangesloten scholen?

Het Examenplatform Entree zal zich zodra dat mogelijk is, laten certificeren als examenleverancier. Op dit moment ziet het er naar uit dat het in gang zetten van de certificering niet eerder dan 1 april 2018 kan starten. Tot die tijd is de kwartiermaker (Eric Jongepier) druk bezig met de voorbereidingen:

  • Er wordt gewerkt aan de Norm voor valide examenproducten. De werkgroep met vertegenwoordigers van de Inspectie, de MBO Raad, NRTO en de examenleveranciers (waaronder Jim Schouten van Examenservices) kijkt met name naar de dekking, de beoordeling en de cesuur. De planning is om de Norm in een eerste versie vóór de zomer 2017 op te leveren. Zodra de Norm voldoende definitief is, zal Examenservices nagaan wat er voor de verschillende examenstichtingen nodig is om aan de Norm te voldoen. De verwachting is dat daar geen schokkende zaken uit voortkomen.
    Parallel aan de Norm werkt de Inspectie nog aan het Waarderingskader 2017. Het is van belang voor iedereen om de Norm en Waarderingskader voor 100% op elkaar te laten aansluiten.
  • De certificerende instellingen moeten worden geselecteerd, hiervoor moeten ook eisen worden opgesteld. Er wordt een schatting gemaakt van de totale werklast. In principe is er ruimte voor verschillende certificerende instellingen, maar onduidelijk is nog of er ook verschillende aanbieders zullen zijn.
  • De stichting die toezicht gaat houden op de certificerende instellingen, de norm gaat beheren en de verschillende registers (bijvoorbeeld van gecertificeerde examenleveranciers) gaat bijhouden, moet nog worden ingericht.

 

Dit alles betekent dat op dit moment nog geen enkele examenleverancier kan worden gecertificeerd; ook het Examenplatform Entree niet.