Aanleveren examenopdrachten

Nieuwsbericht

Aanleveren examenopdrachten

18 juni 2018

Naar verwachting wordt de planning om 32 nieuwe examenopdrachten toe te voegen aan de examenbank niet gehaald. De nieuwe route om als school zelf examens aan te leveren loopt nog niet naar wens. Hieronder zullen wij nogmaals aangeven op welke wijze opdrachten kunnen worden aangeleverd. Het is nog steeds mogelijk om opdrachten aan te leveren via het format wat op de examenbank beschikbaar staat. Deze opdrachten kunnen vervolgens, na tegenlezen, worden voorgelegd aan de vaststellingscommissie. Voorwaarde hierbij is wel dat de opdrachten niet grotendeels overeenkomen met reeds beschikbare opdrachten.

Daarnaast bestaat de optie om contact te leggen via [email protected] om een examenontwikkelaar bij jou op school uit te nodigen, zodat er met docenten aan opdrachten kan worden gewerkt.

Dit geldt voor de profielen:

    • Dienstverlening en zorg;
    • Bouwen, wonen en onderhoud;
    • Verkoop en retail;
    • Horeca, voeding en voedingsindustrie
    • Installatie- en constructietechniek.

Er staan in ieder geval afspraken gepland met de examenontwikkelaar (nog voor de zomer) bij het Summa College, ROC Friese Poort en het Albeda Collega om opdrachten te ontwikkelen.