Gewijzigde examenproducten

Nieuwsbericht

Gewijzigde examenproducten

25 juni 2024

Op 13 juni heeft de VC een aantal examenproducten opnieuw vastgesteld. Hierna vind je de wijzigingen per document:

 • P3 PT en P9 MEI: Verantwoordingsdocument
  Bij P3-K1-W3 en P9-K1-W2 ontbrak in de overzichtstabel één gedraging en het bijbehorende beoordelingscriterium. Dit is toegevoegd, zodat het klopt met het beoordelingsformulier.
 • P7 HVV, P8 PDG en P9 MEI: Verantwoordingsdocument
  Bij B1-K1-W2 stond bij twee gedragingen een ander beoordelingscriterium dan dat in het beoordelingsformulier stond. Het gaat om het beoordelingscriterium ‘Past zijn werk aan na het krijgen van feedback’. Dit is aangepast in het verantwoordingsdocument, zodat het klopt met het beoordelingsformulier.
 • P6 MB: Proeve Een kleine onderhoudsbeurt aan een auto
  Voor deze proeve is de titel aangepast en de checklist geactualiseerd.
 • P9 MEI: Proeve Metaal zagen en boren
  Deze proeve is tekstueel aangepast om de proeve duidelijker en completer te maken. Zo is de opdrachtomschrijving vernieuwd en zijn er bullits bij het kopje ‘uitvoering’ toegevoegd.
 • P9 MEI: Proeve Een spoelbak (gootsteen) vervangen
  Deze proeve kon met de oude titel op twee manieren worden opgevat: een spoelbak als gootsteen of als stortbak van een toilet. Door de nieuwe titel is duidelijk over welke van de twee de proeve gaat. Ook staat er nu ‘vervangen’ in plaats van ‘plaatsen’ omdat dit beter past bij wat in de opdracht gevraagd wordt. Inhoudelijk is de proeve aangepast om deze te laten aansluiten bij de titel.

Alle documenten zijn met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar.