Kwalificatiedossier 2022

Nieuwsbericht

Kwalificatiedossier 2022

1 juli 2022

Met dank aan de inzet van de nieuwe ontwikkelgroepen, is de examenontwikkeling bij het nieuwe kwalificatiedossier tot dusver spoedig verlopen. Vanaf 1 september vindt u de verantwoordingsdocumenten, beoordelingsformulieren en in totaal 27 proeves (verdeeld over alle profielen) in de Examenbank. Vanzelfsprekend staan ook alle bijbehorende instructies, servicedocumenten en vaststellingsformulieren voor u klaar.

Voor het nieuwe schooljaar zijn er een aantal aandachtspunten voor de Examenbank:

  • Bij elk profiel is er een herzien document ‘Concretisering examenopdrachten’. Heeft u een ontwikkelwens en/of wilt u een opdracht aanleveren? Dan kunt u dit formulier gebruiken en vervolgens sturen naar: [email protected].
  • De richtlijnen voor het criteriumgericht interview zijn herzien. Bij elk profiel vindt u het herziene servicedocument ‘Richtlijnen CGI’.
  • Met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier is er een nieuwe mappenstructuur. In verband met mogelijke herkansers bij het oude kwalificatiedossier (herzien2020), blijven de bijbehorende documenten in 2022 nog beschikbaar. De crebonummers (zowel op dossier- als ook op kwalificatieniveau) zijn op wens van de scholen opgenomen in de benaming van de mappen.
  • Er komen twee productoverzichten die correleren met de mappenstructuur. Deze overzichten vindt u eveneens vanaf 1 september op de website van Examenplatform Entree.