P1 Logistiek – Onderhoud Proeves en beoordelingsformulier 

Nieuwsbericht

P1 Logistiek – Onderhoud Proeves en beoordelingsformulier 

19 april 2024

Binnenkort komt de ontwikkelgroep bij elkaar om de binnengekomen feedback te bespreken. Het doel is om te zorgen dat alle proeves de kwalificatie goed dekken. Voor het beoordelingsformulier bekijken we of het passend is voor alle proeves en ook de eisen uit het kwalificatiedossier voldoende dekt. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste updates.
P6 mobiliteit – Aanpassingen Checklist Proeve Een onderhoudsbeurt voor een auto

Een van de scholen die de Proeve ‘Een onderhoudsbeurt voor een auto’ gebruikt heeft een melding gedaan over de checklist. Op 12 april is de ontwikkelgroep mobiliteit hiervoor online bij elkaar gekomen. Er is gekeken naar de lay-out en de inhoud van de checklist, waarbij er wijzigingen zijn voorgesteld. Deze zullen binnenkort aan de vaststellingscommissie worden voorgelegd. Als de checklist opnieuw is vastgesteld komt deze in het nieuwe schooljaar beschikbaar. We zullen dit ook melden in de nieuwsbrief.