Update onderzoek examenresultaten

Nieuwsbericht

Update onderzoek examenresultaten

24 februari 2020

Graag geven we u een update over het onderzoek naar verschillen in examenresultaten.
Middels het onderzoek willen we achterhalen welke verschillen er tussen scholen zijn in examenresultaten en welke verklaringen daarvoor zijn. Tevens willen we in kaart brengen welke verschillen er tussen profielen zijn. Daarnaast is het interessant om te kijken naar de verschillen in examenresultaten als gekeken wordt naar zowel de school als het profiel.
Er zijn vijf scholen geselecteerd die we zullen bezoeken voor het onderzoek. Tijdens een schoolbezoek wordt een examenafname geobserveerd en worden er gesprekken gevoerd met onder andere een lid van de examencommissie en beoordelaars. Daarnaast sturen de scholen hun examenresultaten op, zodat wij deze kunnen analyseren. Op deze manier willen we zicht krijgen op het proces van examinering, van begin tot eind. Op basis van de conclusies van het onderzoek zal een advies geformuleerd worden.
Van alle scholen hebben we de examenresultaten of een deel daarvan ontvangen. De eerste indruk is dat de verschillen in examenresultaten niet heel groot zijn en dat er met name veel hoge cijfers worden behaald. Inmiddels zijn er twee scholen bezocht en de gespreksverslagen worden op dit moment uitgewerkt. De andere drie scholen zullen in maart, mei en juni worden bezocht.