Validering examens en examenopdrachten

Nieuwsbericht

Validering examens en examenopdrachten

25 april 2017

Eerder hebben we toegelicht hoe de validering van de ingebrachte examenproducten gaat verlopen. Vanaf het moment dat de website van het Examenplatform Entree live ging, zijn alle examenproducten via de Examenbank beschikbaar gesteld. In eerste instantie allemaal als ‘niet gevalideerd’. Elke vergadering van de valideringscommissie (VC) wordt een aantal examenopdrachten gevalideerd en op de website overgezet naar de map ‘gevalideerd’.

 

Wanneer je inlogt in de Examenbank zie je per profiel 2 mappen:
1. Gevalideerde producten
Dit zijn de producten die zijn behandeld en gevalideerd door de valideringscommissie. Er hebben in maart en april valideringscommissies plaatsgevonden. Op 11 april zijn er weer examenopdrachten (11 stuks) behandeld en gevalideerd die op korte termijn in de examenbank worden geplaatst.

 

2. Niet gevalideerde producten
Hier staat alles wat is aangeleverd en binnengekomen is. In totaal zijn dit bijna 120 examenproducten.

 

Om te komen tot gevalideerde examenproducten doet het Examenplatform Entree een beroep op de valideringscommissie. Om de werklast van de leden (uw collegae of uzelf) te spreiden, zijn er verdeeld over de maanden vier vergaderingen gepland. De verwachting is nu dat vóór de zomer een flink aantal examenopdrachten kan worden gevalideerd.

 

Niet gevalideerde Producten kunnen door de ROC’s gewoon gebruikt worden voor examinering mits het ROC ze zelf heeft vastgesteld.

 

De spreiding van de examenopdrachten over de verschillende profielen is nog niet ideaal. Met name voor de profielen Logistiek en Procestechniek zijn er geen extra opdrachten ingebracht. Dat betekent dat we voor die profielen met ontwikkelgroepen aan de slag gaan. Mocht u nog examenopdrachten voor deze profielen beschikbaar hebben, stuur ze dan zo snel mogelijk naar [email protected].

 

Een ontwikkelgroep heeft als doel het ontwikkelen van exameninstrumenten en het exclusief aanleveren van de examenproducten aan de examencommissie. In zo’n groep zitten vertegenwoordigers uit de branche, uit de praktijk en uit de scholen.