Wijziging KD Entree: P8 Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

Nieuwsbericht

Wijziging KD Entree: P8 Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

24 februari 2020

Momenteel ontvangt het Examenplatform veel vragen over de wijziging van het kwalificatiedossier (KD) van Entree. Wanneer je op de website van het SBB zoekt naar het dossier van Entree staat er bij alle profielen vermeld dat er een herziening van het dossier is per 2020. Het dossier van Entree bevat 9 profielen. De herziening van het dossier heeft alleen betrekking op profiel 8 Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving (geldig vanaf 01-08-2020). Op pagina 10 van de verantwoordingsinformatie van het dossier (zie website SBB) staat beschreven welke wijzigingen dit zijn. In de andere profielen zijn dus géén wijzigingen.
De komende maanden gaan we aan de slag met de proeves van profiel 8. Deze willen wij voor de zomer voorleggen aan de vaststellingscommissie, zodat de proeves per 1 september 2020 beschikbaar gesteld kunnen worden in de examenbank.
Indien u mee wilt denken over de proeves van profiel 8, dan kunt u zich aanmelden via [email protected].