Zomeronderhoud

Nieuwsbericht

Zomeronderhoud

1 oktober 2020

In de zomervakantie is het onderhoudsplan uitgevoerd. Alle wijzigingen die vorig schooljaar door de vaststellingscommissie zijn vastgesteld zijn verwerkt. Daarnaast zijn er formatwijzigingen doorgevoerd. In het wijzigingsoverzicht  op de website is te zien wat de wijzigingen inhouden en het productoverzicht geeft weer wat de laatste versie van de documenten is.

In de examenbank staat nu onder elk profiel een map OUD en een map HERZIEN 2020. De map OUD bevat de examendocumenten van afgelopen jaar en de map HERZIEN 2020 bevat de aangepaste documenten. Het advies is om te werken met de herziene documenten.

Aangezien profiel 8 in het kwalificatiedossier inhoudelijk gewijzigd is, zal dit exameninstrument aangepast moeten worden. Vandaar dat de map HERZIEN 2020 van profiel 8 nog leeg is gelaten. Na de eerstvolgende vaststelling wordt de map gevuld.