Nieuwsbericht

Over het Examenplatform Entree

10 december 2019
 • Waar staat het Examenplatform Entree voor?

Hét platform waar onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten voor de entree-opleidingen.

 • Wanneer is het Examenplatform Entree opgericht en waarom?

Het platform Entree, opgericht in januari 2012, helpt mbo-scholen door het stimuleren van kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van entreeopleidingen. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van bijeenkomsten met zowel inhoudelijke als beleidsmatige accenten, informatieverstrekking aan de leden via verschillende communicatiekanalen en het beantwoorden van vragen.

 • Voor welke opleidingen levert het Examenplatform Entree examens?

Het Examenplatform Entree levert examens voor de mbo-opleidingen:

 • Assistent logistiek
 • Assistent dienstverlening en zorg
 • Assistent procestechniek
 • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
 • Assistent verkoop/retail
 • Assistent mobiliteitsbranche
 • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
 • Assistent plant of (groene) leefomgeving
 • Assistent installatie- en constructietechniek

Een actueel overzicht van de opleidingen waarvoor het Examenplatform Entree examens biedt vindt u in de bijlage bij de deelnemersovereenkomst.

Het ontwikkelen van examens is de ‘core-business’ van het Examenplatform Entree. Hierbij zijn in de voorbereiding een aantal stappen te onderscheiden, zoals het geven van de opdracht voor het ontwikkelen van examens, afstemming met de examenadviescommissie, het daadwerkelijke ontwikkelen daarvan, het vaststellen van het verantwoordingsdocument en examenmatrijzen, het vaststellen van de examens en de uitgifte van de examens.