Kwaliteitshandboek uitgelicht: Beoordelingsmethodiek en cesuur

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek uitgelicht: Beoordelingsmethodiek en cesuur

4 juli 2023

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige editie las u meer over het ontwerpproces en in deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de bijbehorende beoordelingsmethodiek en cesuur.

Beoordelingsmethodiek
Om de prestatie van de student te kunnen beoordelen is een beoordelingsmethodiek noodzakelijk. Examenplatform Entree hanteert een analytische beoordelingssystematiek. Bij analytisch beoordelen worden alle beoordelingscriteria afzonderlijk beoordeeld. De beoordeling is opgebouwd uit gedrags- en productcriteria.

In de beoordeling van de gedragingen en handelingen wordt gebruik gemaakt van een driepuntsschaal. Dat betekent dat er voor een beoordelingscriterium een 0 (onvoldoende), 1 (voldoende) of 2 (goed) gegeven kan worden. Hier is voor gekozen om onderscheid te kunnen maken in de beoordeling. De beoordelaars baseren hun keuze voor een 0-, 1- of 2-score op basis van portretten, die zijn opgenomen in het beoordelingsformulier.

Door een (gewogen) som te nemen van het totaal aantal behaalde punten per werkproces wordt het eindoordeel per kerntaak bepaald. Het minimaal te behalen punten wordt telkens per kerntaak aangegeven. Daarnaast is per werkproces minimaal één criteria als kritisch aangemerkt. De keuze voor kritische criteria wordt gebaseerd op de kern van het werkproces. De kritische criteria zijn in het beoordelingsformulier aangeduid met een *. Om een voldoende te kunnen behalen voor de kerntaak mag een student geen onvoldoende scoren op de kritische criteria.
Bij het toekennen van het eindoordeel in het Verslag examen wordt het resultaat van een kerntaak uitgedrukt in een onvoldoende, voldoende of goed. Daarnaast is het mogelijk om het resultaat om te rekenen naar een cijfer.

Cesuur
De eindbeoordeling wordt per kerntaak vastgelegd. Voor een eenduidige en betrouwbare beoordeling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Voor een voldoende oordeel per kerntaak moet de student bij minimaal 67% van de beoordelingscriteria een voldoende (1-score) scoren.
  • De kritische criteria moet de student minimaal op voldoende (1-score) niveau laten zien.
  • Voor het eindoordeel ‘goed’ van een kerntaak, dient de student voor de gehele kerntaak een 8,0 of hoger te scoren.

U vindt het ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree 1v6’, in de Examenbank.