Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Beoordelingsvormen 

Nieuwsbericht

Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Beoordelingsvormen 

22 december 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige editie kwamen de verschillende examenopdrachten aan bod. In deze editie leest u meer over de verschillende beoordelingsvormen.

Examenplatform Entree kent drie verschillende beoordelingsvormen:

  • Beoordelingsvorm observatie (o). Observatie als beoordelingsvorm wordt gebruikt om de handelingen en vaardigheden van de student tijdens het uitvoeren van de examenopdracht te beoordelen. Bij voorkeur wordt de student beoordeeld door twee beoordelaars. Meestal is dat één beoordelaar uit het bedrijfsleven en één beoordelaar van school.
  • Beoordelingsvorm bewijs (b). Voor het uitvoeren van een beoordeling door middel van bewijs levert de student bewijsmateriaal in. De student maakt het bewijsmateriaal zelf. Het bewijsmateriaal is bij voorkeur onderdeel van een beoordelingsmix, dat wil zeggen dat er binnen een kerntaak sprake is van een combinatie met een andere beoordelingsvorm. Indien de kerntaak alleen bestaat uit de beoordelingsvorm bewijs dient de authenticiteit te worden vastgesteld.
  • Beoordelingsvorm mondeling (m) Een mondeling is een beoordelingsvorm waarbij de beoordelaar de student vragen stelt. Een mondeling heeft vaak een relatie met een andere examenvorm. Het mondeling sluit dan aan op ingeleverd bewijs of het handelen van de student tijdens het uitvoeren van de examenopdracht. Om te bepalen of het resultaat van het werkproces/kerntaak is bereikt, stelt de beoordelaar verdiepingsvragen.