Ontwikkelnetwerken

Voor de ontwikkeling en het onderhoud en beheer van instrumenten werkt het Examenplatform UV met ontwikkelnetwerken van scholen. In de ontwikkelnetwerken zitten docenten en/of examenfunctionarissen. Zij ontwikkelen binnen uniforme kaders gezamenlijk nieuwe instrumenten waaraan behoefte is. Een ontwikkelnetwerk komt zo vaak bij elkaar als nodig is. Vacatures voor ontwikkelaars worden tijdig gemeld.

 

 

Wil je deelnemen aan een ontwikkelnetwerk bij Examenplatform UV?