Vacature Bestuurslid

Examenplatform Entree
Het Examenplatform Entree is een examenleverancier voor het middelbaar beroepsonderwijs. Er worden exameninstrumenten geleverd voor de negen profielen van de Entree mbo 1 opleidingen. Heeft u kennis en ervaring binnen het werkveld van Entree én wilt u onder meer een bijdrage leveren aan het beleid van het Examenplatform? Dan zijn wij op zoek naar u!

De functie
In deze functie houdt u zich bezig met sturing geven aan de examenstichting, beleidsbepaling en u levert actief input tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast bewaakt u dat de uitvoering van activiteiten conform de gemaakte afspraken verloopt en draagt u beleid en uitvoering van de examenstichting naar de achterban. Het bestuur komt jaarlijks vier tot maximaal zes maal bij elkaar, zowel online als fysiek. Daarnaast is het bestuur tijdens de vergadering van aangeslotenen (drie keer per jaar) vertegenwoordigd. De bestuursvergaderingen en vergaderingen van aangeslotenen worden begeleid door de uitvoeringsorganisatie.

Uw profiel
• U bezit strategische bestuurlijke inzichten.
• U bent in staat onafhankelijk te opereren.
• Belangen van betrokkenen neemt u evenwichtig mee in oordeels- en besluitvorming.
• Waar nodig neemt u doortastend beslissingen.
• U verwerft snel overzicht en inzicht.
• U opereert doel- en resultaatgericht en staat open voor feedback.
• U bent punctueel en werkt proactief.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd om als bestuurslid een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Examenplatform Entree?
Stuur dan een e-mail met uw motivatie naar [email protected]. t.a.v. Eugenie Duindam, bestuurssecretaris Examenplatform Entree, Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen voor een mogelijk kennismakingsgesprek.