Vacature Lid Examenadviescommissie

Examenplatform Entree
Wij zijn een examenleverancier voor het middelbaar beroepsonderwijs. Er worden exameninstrumenten geleverd voor de 9 profielen van de Entree opleiding en diverse keuzedeeldossiers op mbo-1 niveau. De examenadviescommissie is ingesteld door het bestuur, stelt kwaliteitsnormen op, en bewaakt deze, voor het gehele proces rondom de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en verbetering van examens. De examenadviescommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het algeheel functioneren van het Examenplatform Entree. De commissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 leden.

De functie
In deze functie bewaakt u het proces van ontwikkeling, vaststelling, uitgifte en verbetering van examens, mede op basis van uitkomsten van evaluaties. U houdt het kwaliteitshandboek actueel en implementeert aanpassingen. U adviseert het bestuur wanneer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van examinering en regelgeving leiden tot consequenties voor het Examenplatform Entree. Daarnaast ziet u erop toe dat uitgangspunten van de stichting terugkomen in het proces en de producten.

Uw profiel
• Bekend met de kwalificatiestructuur en de kwalificatiedossiers.
• Op de hoogte van de wettelijke eisen met betrekking tot examinering (WEB).
• Op de hoogte van actuele ontwikkelingen met betrekking tot examinering.
• Actief werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs.
• Op de hoogte van examinering in de eigen organisatie.
• Vaardig in het bewaken van de examencyclus.
• Kwaliteitseisen kunnen hanteren met betrekking tot examinering.
• Kwaliteitsbewust en bedrijfsmatig kunnen handelen.
• Kan samenwerken met de andere commissieleden.
• Kan het bestuur adviseren.
• Heeft contact met examencommissie(s) van een ROC.
• Is pro-actief.

Tijdsinvestering
Maximaal vier vergaderingen (veelal digitaal) per jaar.

Interesse?
Stuur een e-mail met motivatie en CV naar [email protected]. Heb je nog aanvullende vragen, neem dan contact op telefoonnummer 030-6087988.