Aanpassingen Praktijkbeoordelen + webinar

Nieuwsbericht

Aanpassingen Praktijkbeoordelen + webinar

4 juli 2023

Enige tijd geleden is door het bestuur het verzoek gedaan om een aantal wijzigingen in Praktijkbeoordelen door te voeren. Het gaat onder andere over aanpassingen in het werkproces, aanvullende verklaring bij het verslag, het gelijktijdig kunnen afnemen van meerdere examens, aanpassingen van enkele rollen, het toevoegen van beoordelaars en het beschikbaar maken van documentopties. Deze worden in het nieuwe schooljaar ter beschikking gesteld.
Op 11 september om a.s. is er een webinar om de nieuwe functionaliteiten te demonstreren. Zet deze datum alvast in uw agenda. Zoals gebruikelijk wordt het tijdstip enkele dagen vooraf aan de beheerders van de scholen gecommuniceerd waarna u zich kunt aanmelden.