Verslag Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen van 1 februari 2024

Nieuwsbericht

Verslag Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen van 1 februari 2024

14 februari 2024

Hieronder een korte weergave van de online-bijeenkomst van de pilotscholen voor PraktijkbeoordelenFlex.

Online-bijeenkomst Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen – 1 februari 2024

Hartelijk dank aan de pilotscholen die deelgenomen hebben aan de onlinebijeenkomst ‘Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen’ op 1 februari 2024.

De belangrijkste vragen van de pilotscholen die bij de vorige live bijeenkomst door de scholen werden aangedragen, zijn beantwoord en toegelicht. Dezelfde vragen en antwoorden zijn in een webinar voor álle scholen inmiddels ook gedeeld, zodat alle scholen op de hoogte (kunnen) zijn.

Daarna is er een korte uitleg gegeven over hoe de testfase zal verlopen. En er is een oproep gedaan aan de pilotscholen om zich te melden bij het secretariaat van Examenservices als de pilotschool aan deze testfase wil bijdragen.

De nieuwe versie van Praktijkbeoordelen heet nu PraktijkbeoordelenFlex. Het logo voor Praktijkbeoordelen is ook getoond, dat terug zal komen in zowel de applicatie als ook op de website. Daarnaast is aangegeven dat we alle scholen betrekken bij deze nieuwe versie, door middel van het organiseren van Webinars, informatie in de nieuwsbrief en op de website van de examenstichtingen. Met de vraag om als pilotschool ook de eigen scholen/teams te betrekken bij de nieuwe versie PraktijkbeoordelenFlex.

Aan het einde van de meeting was er tijd voor vragen en antwoorden. Een meeting waarin de belangrijkste vragen beantwoord zijn, een update over de testfase is gegeven met de vraag in te schrijven en waarin er informatie is gedeeld hoe we de scholen betrekken met de oproep om scholen uit te nodigen.

Een volgende Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen voor pilotscholen vindt live plaats op 21 maart in Nieuwegein bij Examenservices.

PS Wil je de belangrijkste vragen en antwoorden nog eens terug horen? Dat kan! Bekijk dan het webinar dat voor scholen is georganiseerd op deze pagina waar meer informatie te vinden is: www.examenservices.nl/praktijkbeoordelenflex.