Sectoren

Binnen Examenwerk zijn meerdere sectoren vertegenwoordigd. Gemiddeld twee keer per jaar organiseert Examenwerk per aangesloten sector een Sectoraal Stakeholdersoverleg.

Tijdens dit overleg praten bestuurders van Examenwerk met leden van onderwijsclusters, beleidsmedewerkers, (regio-)bestuurder en brancheorganisaties van een specifieke sector. Zo garandeert Examenwerk dat de sectoren op alle niveaus voldoende invloed kunnen uitoefenen.

Het Sectoraal Stakeholdersoverleg koppelen we zoveel mogelijk aan bestaande overlegstructuren binnen onderwijs en bedrijfsleven. Zo houden we de vergadertijd beperkt.